Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, zullen we anders in onze warmte moeten voorzien dan we nu doen. Ik ben blij dat het nieuwe Regeerakkoord daar stevige voorstellen voor doet, die zijn samen te vatten als ‘we moeten af van aardgas als warmtebron’. Er zijn tal van oplossingen om dat te doen, maar daarbij moeten wel goed de maatschappelijke kosten ervan afgewogen worden en dat vergt ‘transition economics’.

Regeerakkoord

De Klimaat- en Energietransitie krijgt veel aandacht in het nieuwe Regeerakkoord. Dat raakt ons gedrag op vele manieren: de manier waarop we wonen, werken, recreëren en omgaan met onze mobiliteit. Goed dat deze ambities worden gesteld, want er moet nog veel gebeuren, iedereen krijgt ermee te maken en we moeten dus ook allemaal ons steentje eraan bijdragen.

Een van de grootste uitdagingen zit niet in de nieuwbouw, maar in de bestaande woningen.

Deze special gaat over de warmtetransitie in onze (woon)wijken en biedt een overzicht wat hier zoal mogelijk is en bij komt kijken. Als ik kijk naar de technologische mogelijkheden om de transitie te laten slagen ben ik optimistisch.

We kunnen huizen al energieneutraal maken door gebouwisolatie, met warmtepompen, het plaatsen van zonnepanelen, de mogelijkheden om energie met de buren uit te wisselen, op sommige plekken via warmtenetten (al dan niet gevoed door geothermie) en tal van andere slimme oplossingen.

Uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen zit dan niet in de nieuwbouw maar in de bestaande woningen, scholen, kantoren, ziekenhuizen en bedrijfsruimtes. Dat vergt zowel een grootschalige (wijk voor wijk) aanpak, als voldoende maatwerk waarmee wensen van bewoners en gebruikers (comfort) en lokale bijzonderheden aan bod kunnen komen. Bovendien vergt dat oog voor de maatschappelijke kosten en opbrengsten - wat is het slimst in welke situatie?

Dat vergt een divers productaanbod in de bouw- en installatiewereld en vergt ook de nodige innovatie. De Topsector Energie werkt daar hard aan met de meer dan 1600 aangesloten bedrijven en kennisinstellingen. Dat doen we met een brede blik op wat er ook buiten Nederland gebeurt. Die innovaties richten zich op verbreding van onze mogelijkheden, efficiëntere en goedkopere apparaten en op de slimste manieren om dat te installeren en te onderhouden.

Zo’n warmtetransitie biedt ook veel werkgelegenheid voor goed geschoolde mensen, die met nieuwe technologie kunnen omgaan. Vooral die bedrijven die in staat zijn de oplossingen kostenefficiënt aan te bieden, zullen daar de vruchten van plukken.