Mark Reusink
Mark Ruesink
Directeur Productie & Innovatie
Morssinkhof-Rymoplast groep

Het familiebedrijf bestaat vijftig jaar en werkt aan het duurzaam hergebruik van kunststoffen. De regio Zuidoost-Drenthe staat bekend om haar maakindustrie, vooral op het vlak van kunststoffen, polymeren, vezels en garens. Veel bedrijvigheid is daar op gericht.

Op de locatie Emmen is Morssinkhof sinds 2008 in het bezit van de voormalig Diolen SSP en garenfabriek. Momenteel wordt hard gewerkt om het garenbedrijf weer te laten starten, maar nu op basis van een volledig gerecyclede PET grondstof. “Dat worden garens voor onder meer spanbanden, tapijten en later ook voor kleding”, vertelt Ruesink.

“Het recyclen van primaire grondstoffen voor de kunststofindustrie voorkomt uitputting van natuurlijke grondstoffen, realiseert energiebesparing en vermindert de afvalberg. We willen af van het gebruik van fossiele grondstoffen en wij zien de oplossing in de circulaire economie, dus het sluiten van ketens. We zitten daarom op een prima locatie: een businesspark met allemaal polymeerbedrijven.”

Gezamenlijk optrekken

Vanuit die groene gedachte heeft het bedrijf zich aangesloten bij het bedrijvennetwerk SUSPACC. Doel is om samenwerking aan te gaan met andere bedrijven in de biobased economie. Ruesink: “Soms hebben we als bedrijven dezelfde vragen. Dan proberen we de koppen bij elkaar te steken en gezamenlijk op te trekken. Soms heb je elkaar gewoon nodig om dingen voor elkaar te krijgen.

"Doel is om samenwerking aan te gaan met andere bedrijven in de biobased economie"

En het is niet zo dat we als vreemden bij elkaar aan tafel zitten. We zijn bedrijven die elkaar al langer kennen en zijn niet bang om te netwerken en informatie te delen. Bovendien kunnen we één front vormen naar de overheid, kennisinstellingen en andere partijen.”

Als meerwaarde van deelname aan SUSPACC noemt Ruesink de uitwisseling van kennis, het elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. “Daarmee delen we ook kosten”, besluit Ruesink. “We werken samen aan oplossingen, waar een bedrijf dat anders alleen zou moeten doen.

Met het bedrijvennetwerk worden we zichtbaarder en krijgen we meer kansen op lokaal en regionaal niveau. Daarnaast wordt door het netwerk de onderlinge samenwerking versterkt en dat heeft weer positieve gevolgen voor het succesvol ondernemen in de regio. En omdat SUSPACC lid is van het Europese Consortium BIC, hebben de leden van het netwerk een directe lijn met Brussel. Dat vergroot de kansen die er Europees gezien liggen.”