Via een breed uitgerold inzamelsysteem zorgen we er met elkaar voor dat deze zogenoemde e-waste op verantwoorde wijze wordt gerecycled. Per jaar gooien we ongeveer 35 miljoen kilo aan vooral klein elektrisch afval weg zonder dat het een kans op een tweede leven krijgt.

De Vereniging NVMP - Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten - zet zich namens de gezamenlijke producenten en importeurs in voor het inzamelen en recyclen van alle afgedankte elektrische apparatuur en energiebesparende lampen.

Bestuurslid van de NVMP Jeroen de Roos: “De ingezamelde acht kilo per hoofd van de bevolking moet in 2019 wettelijk zijn gegroeid tot dertien kilo. Dat halen we alleen in nauwe samenwerking met gemeenten, detailhandel, inzamelaars, verwerkers, handhavers, het ministerie, volksvertegenwoordigers en de consument.”

1,6 miljard e-waste ingezameld

De NVMP bestaat sinds 1999. “Sinds dat jaar nemen producenten nog sterker hun verantwoordelijkheid”, vertelt Jeroen de Roos. “Wecycle regisseert in opdracht van NVMP de inzameling en recycling van e-waste. Inmiddels hebben we ruim 1,6 miljard kilo e-waste ingezameld en hoogwaardig verwerkt.

Inmiddels hebben we ruim 1,6 miljard kilo e-waste ingezameld en hoogwaardig verwerkt.

Dat doen we via 10.000 gecreëerde inzamelpunten bij gemeenten en detailhandel. Er is ook een nieuwe norm gekomen: Weeelabex. Dit betekent voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence.

Weeelabex bevat uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste, en ook zorgt het voor verantwoord verwerkte volumes en een goede registratie van bereikte recyclingresultaten. Dit ‘keurmerk’ zorgt ervoor dat we een nog betere bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie.”

Tweede leven koelkast

“Binnen de circulaire economie richten we ons op het maximaliseren van hergebruik van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging”, vervolgt Jeroen de Roos. “Van de ingezamelde elektrische apparaten wordt 83 procent hergebruikt als grondstof en nog eens 14 procent gebruiken we voor duurzame energieterugwinning.

Een mooi voorbeeld van recycling? Een koelkast wordt voor 98 procent hergebruikt. Prachtig toch? Daar moeten ook de apparaten bijkomen die nu nog niet door ons worden ingezameld.”

Samenwerking in de keten

“Alleen door samenwerking met gemeenten, retail, inzamelaars, verwerkers, toezichthouders en politiek verantwoordelijken gaan we er de komende tijd voor zorgen dat we nog meer e-waste gaan inzamelen”, besluit Jeroen de Roos. “En wij gaan dat verder stimuleren. Kijk maar eens naar de Wecycle Service Centers. Daarmee bieden we gemeenten maatwerk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Zij zorgen voor nog meer milieuwinst, omdat het e-waste na de demontage nog beter te recyclen is. Zo gaan verantwoorde recycling en social return hand in hand. Natuurlijk spreken we ook de consument rechtstreeks aan: Gooi nooit weg, maar lever in!”