“We hebben besloten om de hele keten aan te pakken”, zegt Jacqueline Reeker, Adviseur Business Ontwikkeling bij het Facilitair Bedrijf van Achmea. “Zoveel mogelijk grondstoffen moeten terugkeren naar de biologische of technische cyclus.”

Zeventienduizend werknemers en zestien miljoen koffiebekers per jaar die er doorheen gaan, zonder dat er veel met het afval kon worden gedaan. Dat moet anders, dachten sommige mensen binnen Achmea. Er moest meer gerecycled worden. Het scheiden van de twee miljoen kilo afval – op jaarbasis - gebeurde te weinig. Het was het startsignaal voor onder andere Reeker om het niet alleen bij woorden te laten.

Van Afvalmanagement naar grondstofmanagement 

“We hebben alle ketenpartners, waaronder de schoonmaakpartijen, cateraars en de grondstofverwerker, uitgenodigd om deel te nemen aan de projectgroep,” vertelt ze. “Met z’n allen hebben we een ambitieuze doelstelling geformuleerd, waarbij we voor duurzaamheid kozen. Een transitie van afvalmanagement naar grondstofmanagement.

Daarmee willen we bijdragen aan de leefbaarheid van de planeet en de welvaart voor toekomstige generaties.” Met elkaar werd voor de gehele ketenaanpak gekozen. “De eerste stap was het aanscherpen van de inkoopbepalingen van de leveranciers. Er moet zo min mogelijk verpakkingsmateriaal gebruikt worden en, waar mogelijk, gaat onze voorkeur uit naar producten van herbruikbare grondstoffen.

Samen met de  grondstofverwerker is geïnventariseerd wat voor stromen er zouden ontstaan.

Als tweede stap hebben we bepaald welk nieuw centraal inzamelingsmiddel we op de werkvloer wilde gaan inzetten.  We hebben elke prullenbak geteld. Vijfduizend inzamelmiddelen hebben we in het project teruggebracht naar twaalfhonderd - op zeven kernlocaties waar gescheiden inzamelen centraal staat – met gescheiden stromen voor GFT, papier, plastic, bekers en restafval.” Samen met de  grondstofverwerker is geïnventariseerd wat voor stromen er zouden ontstaan.

Door de containerconfiguratie aan te passen kan alles nu gescheiden ingezameld worden. Het bleek dat de koffiebeker niet gescheiden kon worden afgevoerd en daarom besloot Achmea deze opnieuw aan te besteden, vooral ook vanwege het grote volume. Rietsuikervezel bekers met maiscoating kon geleverd worden, die honderd procent biologisch afbreekbaar is. Deze bekers worden nu bij Achmea gescheiden ingezameld en afgevoerd, zodat er biogas van wordt gemaakt. Wat overblijft wordt compost.

Bewustwording

De verandering is door de  medewerkers over het algemeen positief ontvangen. “Thuis scheiden we ook al, waarom dan ook niet op het werk?” vertelt Reeker. “Sommigen vonden het een beetje veel gedoe. Het is natuurlijk wel een behoorlijke verandering voor de medewerkers. Daarom hebben we een en ander zorgvuldig voorbereid, met een bewustwordingscampagne. Al na een paar weken werden er enorme hoeveelheden plastic en GFT aangeboden. Dit staat of valt met de medewerking van je eigen medewerkers.”

Uiteindelijk gaat het om invulling geven aan duurzaamheid, vanuit een intrinsieke motivatie. “Wij zijn hier als mensen te gast op deze planeet en beschikken over een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de aarde om te gaan. Als we schaarse  grondstoffen blijven ontrekken lopen we het risico  de langere termijn uit het oog te verliezen. Dit hele project heeft onze ogen geopend.”