John van den Heuvel
CEO Peute Recycling
 

Om hier daadwerkelijk voordeel mee te behalen, is het nodig om internationaal en op grote schaal te werken, stelt John van den Heuvel, CEO van onafhankelijke inzamelaar Peute Recycling, dat zich specifiek richt op papier en plastic.

Van den Heuvel ziet een tweeledige ontwikkeling. Aan de ene kant is de papierstroom kleiner geworden door krimp in de grafische wereld. Aan de andere kant is er een toename in verpakkingsmateriaal door de nog steeds toenemende e-commerce.

Toch neemt overall de beschikbaarheid af. Reden voor Peute om synergievoordelen te zoeken. “Door de jaren heen hebben we ons kostenniveau flink teruggebracht en de logistiek geoptimaliseerd”, zegt Van den Heuvel. “Door wereldwijd te opereren, bieden we schaalvoordeel en zijn we júist flexibel.

We kunnen met volumes schuiven en ‘just in time’ leveren.” Een voorwaarde voor toename in hergebruik, zo blijkt. “Meer hergebruiken kan alleen als er een positieve waarde aanhangt. Kostenefficiëntie is essentieel daarvoor.”

Keer op keer voordeel

Peute Recycling adviseert partijen als gemeenten, overheden, drukkerijen en grootwinkelbedrijven over hoe zij hun afvalstromen zo optimaal mogelijk kunnen inrichten. “Als zij het goed scheiden, krijgen wij stromen die goed zijn te verwerken. Dan behaal je het hoogste rendement.”

Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat dit steeds beter kan. Zo spreekt Van den Heuvel over een afnemer die PE (plastic) coatings van papier kan scheiden, zodat beide materialen in een homogene stroom terecht kunnen komen. En dat biedt weer mogelijkheden voor goed gebruik in producten.

Vooral in PE liggen er nog vele kansen. “Dat kent enorm veel nuttige toepassingen. Zo belanden de minderwaardige kwaliteiten niet meer in de verbrandingsoven, maar als nuttige toepassing in bijvoorbeeld schoenzolen en vloerzeil. Daarmee blijft het in de keten en hebben veel partijen er keer op keer voordeel van.”

Wereldwijde ketens

Peute Recycling verwerkt jaarlijks meer dan 1 miljoen ton papier- en plasticafval, wat dient als waardevolle grondstof voor hergebruik. Alle fabrieken zijn gecertificeerd naar internationale normen en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Als onafhankelijk inzamelaar is het bedrijf ook niet gebonden aan vaste of een beperkt aantal eindverwerkers.

Door meer dan vijftig jaar met veel verschillende partijen samen te werken, is er ook een schat aan kennis opgebouwd, voegt Van den Heuvel toe. “We hebben ons bewust gespecialiseerd in papier en kunststof en hebben daarmee wereldwijde ketens ontwikkeld. Zo kunnen we gebruikmaken van ontwikkelingen op verschillende plekken in de wereld.”

Branche breed is het nog wel lastig dat wet- en regelgeving per land verschilt of anders wordt geïnterpreteerd. Soms is het een opgave om materialen een land in of uit te krijgen. “We werken er met de branche en de internationale brancheverenigingen hard aan om daar eenduidigheid in te krijgen, want een wereldmarkt is de enige optie voor gezonde handel.”