En er zijn meer innovatieve ideeën voor afvalstromen ten behoeve van een circulaire economie, vertelt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Een nieuw solarpark in Eerbeek wil twee vliegen in één klap slaan; het afdekken van een afvalberg en het opwekken van energie.

“Fabrikant HyET Solar ontwikkelde een zonnefolie die flexibel is en gemakkelijker toe te passen dan zonnepanelen. Uiteindelijk moet de folielaag zo’n 25 jaar dienst kunnen doen”, vertelt gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Voorlopig moet een proefstrook dit jaar uitwijzen of het idee succes oogst.

De provincie steunt innovaties voor duurzame energie en fungeert hierin als “launching customer.

Hoewel de projectontwikkelaar nog hard werkt aan de financiering, heeft Van Dijk goede hoop dat er eind 2017 een solarpark op de oude afvalberg veertienhonderd tot vijftienhonderd huishoudens van energie kan voorzien. “De provincie steunt innovaties voor duurzame energie en fungeert hierin als “launching customer”.

Ze biedt ondersteuning, brengt partijen bij elkaar en bericht aan de wetgever. Uiteindelijk kan een solarpark extra werkgelegenheid opleveren. Bij succes is een uitrol immers denkbaar en daarmee ook het ontstaan van extra arbeidsplaatsen.”

Project Circulaire Economie

Daarnaast committeerden drie bedrijven zich aan het Circulaire Economieproject, dat bestaat uit een nadere blik op restproducten, scheiding en hergebruik. De drie, die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken lijken te hebben, delen opgedane kennis over hergebruik van afval en rapporteren bevindingen aan VNO/NCW, dat dit project trekt op verzoek van de provincies Gelderland en Overijssel.

“Fabrikant Auping koopt zeer veel kostbaar aluminium in Azië en inventariseert de opties voor verzameling en inzet van aluminium dat elders als restproduct ontstaat. Dat kan eventueel worden gebruikt in bedonderstellen. Tapijttegelfabrikant Interface onderzoekt in hoeverre het grondstoffen weer terug kan halen uit gebruikte tapijttegels.

Interessant, aangezien het bedrijf jaarlijks maar liefst twee miljoen kilo afval produceert en er dus veel winst te behalen valt. Solid pack, de derde partij, produceert verpakkingen - zoals we die zien bij frisdranken - die onder meer bestaan uit plastic en papier. Op dit moment verdwijnen veel restproducten in de verbrandingsoven en is het bedrijf op zoek naar een partner die het kan begeleiden in betere scheiding, en in hergebruik.”

Footprint en financiën

De noodzaak voor deze initiatieven is volgens Van Dijk evident. “Uiteraard moeten we blijven nadenken over een verkleining van onze ecologische footprint. Maar ook het kostenaspect van afvalverwerking speelt een aanzienlijke rol. Bovendien vloeit er – als we nu niets ondernemen - veel geld naar overige regio’s zoals Rusland voor onze grondstoffen.

In een circulaire economie kan een deel van die financiële middelen in eigen land blijven. Daarnaast zorgt de ontstane innovatiekracht van bedrijven voor meer tevreden medewerkers. En: we willen natuurlijk een mooie wereld achterlaten voor onze achterkleinkinderen.”