Joost de Kluijver
Closing the Loop
Oprichter
 

En terwijl de technologie om effectief te recyclen bestaat, verdwijnen er per jaar 1,5 miljard mobieltjes op stortplaatsen en in de afvalverbranding. Dat kan en moet anders, vindt Closing the Loop.

Closing the Loop maakt mobiele telefoons circulair. Te beginnen bij het hergebruik van telefoons. Oprichter Joost de Kluijver: “Het bedrijfsleven speelt een grote rol. Bedrijfstelefoons die toe zijn aan vervanging kopen we op. Om de levensduur te verlengen verkopen we die hoogwaardige mobieltjes vervolgens in Afrika en Azië. Het mooie is dat iedereen daar beter van wordt.”

Want met hergebruik eindigt het niet. Versleten mobiele telefoons worden in veel Afrikaanse landen gedumpt of verbrand. Met als gevolg vervuiling, gezondheidsrisico’s en verspilling van grondstoffen. Fabrieken die efficiënt kunnen recyclen, hebben hoge opzetkosten en zijn er niet te vinden. Closing the Loop zorgt er daarom voor dat zulke ‘afvaltelefoons’ worden ingezameld en in een Belgische fabriek worden gerecycled.

Ambitie

De Kluijver wil zo veel mogelijk partijen uit de telecomsector aan zijn missie verbinden. “Een nieuwe partner voor ons is Tele2. Wanneer Tele2 een nieuwe mobiele telefoon verkoopt, "compenseren" wij die door de recycling van een versleten mobieltje. Zo herstellen we de footprint van telefoons.” Ook in Afrika en Azië wordt lokale samenwerking gezocht. “Bijvoorbeeld met kerken, die hun leden oproepen kapotte mobieltje in te leveren als donatie. Andere partners zijn reparatiezaakjes en allerlei informele winkeltjes.”                          

Tot nu zijn er al ruim 280.000 telefoons ingezameld en gerecycled. En de ambitie is groot. “In Ghana hebben we 1,5 jaar gewerkt aan een exportvergunning. Die is nu geregeld. Binnen een paar jaar verwachten we miljoenen telefoons in te zamelen, met hulp van investeerders en partners.”