Huub Meessen
CEO QCP

Inspelend op die vraag bouwt Quality Circular Polymers (QCP) momenteel een nieuwe fabriek op Chemelot Industrial Park te Sittard-Geleen. Hierin wordt plastic (consumenten)afval verwerkt tot granulaat dat als zuivere grondstof dient voor de verwerkende industrie.

De hoge kwaliteit en leverzekerheid zijn de kern van het toekomstige succes, vertelt oprichter en CEO Huub Meessen. “Dat lukt alleen door samenwerking met onze ketenpartners.”

“We gaan samen met klanten producten ontwikkelen waarmee zij in staat zijn conventionele kunststoffen, gebaseerd op olie, te vervangen in hoogwaardige toepassingen”, stelt Meessen. “De aanwezige kennis en laboratoria op de Chemelot Campus gaan ons hierbij helpen.”

Hij schetst een beeld van de werkwijze. Dankzij een strategisch partnerschap met SUEZ environnement is de continuïteit van de grondstofaanvoer verzekerd. Het ingezamelde plastic wordt voorgesorteerd en in balen aangeleverd. Daarna wordt het materiaal gezuiverd door geavanceerde sorteerinstallaties en wasreactoren.

Dat dit met warm water en zeep wordt gedaan – wat niet standaard is – zorgt ervoor dat het materiaal zijn hoge kwaliteit kan krijgen. Meessen: “We smelten het vervolgens ook extra goed op en ontgassen het materiaal meerdere malen, waardoor het weer een ‘virgin’ kwaliteit krijgt.”

Buiten het moderne productieproces wordt het succes ook bepaald door de logistiek. Het interne transport en de opslag zijn volledig geautomatiseerd, wat naast een soepel proces ook voor kostenbeheersing zorgt.

Laagwaardig materiaal opwaarderen

Voor haar afzet richt QCP zich op producenten in de verpakkings-, electronica-, automobiel- en bouwindustrie. Het granulaat zal ten goede komen aan hoogwaardige producten, stelt Meessen.

Zoals wasmiddel- en shampooflessen, buizen, onderdelen van huishoudelijke apparatuur, kratten, emmers, opbergdozen of kunststof auto onderdelen. “We kunnen eigenschappen van het bronmateriaal verbeteren door additieven bij te mengen. Laagwaardig materiaal is op te waarderen”, aldus de CEO. Dit laatste is volgens hem een noodzaak. “Wetgeving om van afval af te komen is steeds dwingender. Dat stuwt de vraag naar hoogwaardige toepassing.”

Publieke en private investeerders

De fabriek wordt in drie fases gerealiseerd en zal uiteindelijk honderd duizend ton granulaat per jaar produceren. Daarvoor wordt flink geïnvesteerd. De totale investering bedraagt ongeveer 75 miljoen euro, waarvan 35 miljoen euro voor de eerste fase.

Een breed consortium met verschillende publieke en private investeerders en financiers tekende hiervoor. Hierin is ook sociaal rendement meegenomen. Zodra de fabriek volledig in bedrijf is, zullen er honderd directe arbeidsplaatsen zijn. Naar verwachting worden daarnaast nog tussen twee- en driehonderd indirecte arbeidsplaatsen gecreëerd.