Bestaande stenen, tegels, ruiten en wc-potten kunnen gebruikt worden als grondstoffen voor nieuwe bouwmaterialen, stelt Ward Massa, mede-eigenaar van StoneCycling. Niet langer downcyclen, maar afval verwerken tot hoogwaardige producten. De startup StoneCycling brengt deze circulaire benadering ook daadwerkelijk in de praktijk voor de vastgoedmarkt.

Zo wordt bijvoorbeeld per renovatieproject gekeken welke afvalstoffen beschikbaar zijn. Van deze afvalstoffen worden dan weer nieuwe bouwmaterialen zoals tegels en bakstenen gemaakt. De wensen van de architect worden hierin meegenomen, benadrukt Massa. “We ontwikkelen samen (de architect de producten die in het ontwerp passen), zodat er verrassende kleuren en texturen kunnen ontstaan.” Kort gezegd wordt het afval klein gemaakt en mengt Massa’s collega Tom van Soest ze volgens nieuwe recepturen tot onder andere bakstenen en tegels.

Waarde toevoegen voor gehele keten

Het uitgangspunt bij renovatie is zoveel mogelijk materialen van de panden zelf te gebruiken, die bij verbouwing vrijkomen. Zo laten eigenaren zo min mogelijk afval achter. Mocht dit materiaal niet toereikend zijn, dan is er afval te gebruiken dat samen met partners wordt opgehaald. De samenwerking in de keten is kenmerkend. Slopers, afvalverwerker Sita, producent St Joris en projectontwikkelaars worden allen betrokken om een transitie teweeg te brengen.

Het uitgangspunt bij renovatie is zoveel mogelijk materialen van de panden zelf te gebruiken, die bij verbouwing vrijkomen.

Massa: “We voegen voor iedereen waarde toe waardoor er motivatie is de transformatie mogelijk te maken. Er wordt bijvoorbeeld steeds vaker voor afval betaald, waardoor een sloper secuurder te werk gaat.” Het bedrijf zet de materialen bijvoorbeeld om in unieke bakstenen. De bouwer en ontwikkelaar werken vervolgens met deze materialen. “Dit voegt meer waarde toe aan het vastgoed, hetgeen voor betere verhuur of verkoop zorgt. Zo is er een incentive voor de gehele keten”, aldus Massa.

Samen de wereld opruimen

Hoewel de bouwsector nog steeds te maken heeft met de korte termijnbenadering van zo goedkoop mogelijk inkopen, ziet Massa een kentering door de vraag van gebruikers naar duurzaamheid. Zowel van particuliere huurders als bedrijven. Duurzaam materiaal vertaalt zich dan ook in duurzame huurders.

Massa: “Hoogwaardige panden zitten vrijwel nooit zonder huurder. De manier waarop het tot stand is gekomen geeft een verhaal. Bovendien worden afnemers van onze producten actieve participanten in het opruimen van de wereld. We zorgen samen dat de milieu-impact afneemt en het levert ook nog eens unieke en hoogwaardige producten op.