Fokko Wientjes
Vice President Sustainability & Public Private Partnerships bij DSM

Om tot een circulaire economie te komen, is een steuntje in de rug nodig, stelt Fokko Wientjes, Vice President Sustainability & Public Private Partnerships bij DSM. De circulaire economie wordt nog te vaak verkeerd uitgelegd als simpelweg recyclen, stelt Wientjes.

Er mag meer bewustzijn komen over ander gebruik van materialen. De huidige generatie die nu consument wordt, heeft bijvoorbeeld minder behoefte aan eigendom en meer aan toegang tot gebruik en beter voor de wereld zorgen.

Maar hoewel de burger en consument dezelfde persoon zijn, maken zij nog vaak tegenstrijdige keuzes, meent Wientjes. “Op de vraag of ze verduurzaming belangrijk vinden antwoorden mensen positief, maar bij een rek in de winkel wordt toch vaak een andere keuze gemaakt.”

Aan de industrie de taak om aantrekkelijke alternatieven te bieden. Fossiele grondstoffen worden vervangen door hernieuwbare materialen. We kunnen veel nuttige bouwstenen halen uit wat nu gezien wordt als landbouwafval. Die ontwikkeling biedt kansen, maar heeft wel hulp nodig. “Je begint met een schaalnadeel.

De aardolieketen bijvoorbeeld, is door zijn historie en omvang geoptimaliseerd en kan tegen lage kostprijzen produceren. Dat is bij veel nieuwe grondstoffen nog niet zo.”

Om die reden dient de overheid zich vaker op te stellen als launching customer om kansrijke initiatieven door de aanloopfase te leiden, vervolgt Wientjes. “Het borrelt al een tijdje bij bedrijven en onderzoeksgroepen, maar de transitie moet wel een handje geholpen worden. Anders duurt het te lang.”