Aqua for All vervult een brugfunctie tussen de financieringswereld en project-eigenaren van duurzame water- en sanitatieprogramma’s in Afrika en Azië. “We willen die twee werelden met elkaar verbinden”, vertelt Ernes. “Dat doen we door projecten, geld en mensen bij elkaar te brengen (onderaan het artikel worden drie verder uitgelicht).

We zoeken geld voor projecten en, steeds meer, projecten voor geld. Onze twee essentiële programma’s zijn VIA Water en PPP, oftewel Publieke Private Partnerships waarbij we ons richten op relatief kleine PPP.

Beide programma’s worden gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Aqua for All is verantwoordelijk voor de uitvoering. Onze programma’s draaien niet alleen om drinkwater en sanitatie: VIA Water werkt op alle mogelijke wateronderwerpen.”

Base of the Pyramid

Aqua for All zet zich in voor de allerarmsten in de wereld, de zogeheten Base of the Pyramid (BoP). Maar liefst vier miljard mensen moeten rondkomen van minder dan vier dollar per dag. “We zijn erg bezig met duurzame business concepten, juist voor het onderste segment van de bevolking”, vertelt Ernes.

“Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe kunnen die concepten worden gefinancierd met zowel ontwikkelingsgeld als commercieel geld? En hoe kun je daarin innovatief zijn? VIA Water is daarin essentieel. Daarin worden innovatieve ideeën ontwikkeld.”

“VIA Water werkt aan waterinnovaties in steden in Afrika”, legt Programmamanager Titia Wouters uit. Momenteel worden 60 projecten ondersteund in 8 Afrikaanse landen. “We gaan daarbij uit van lokaal eigenaarschap. Er zijn veel hoogopgeleide professionals in Afrika die goede ideeën hebben.

Vaak hebben zij financiering en coaching nodig om tot een proven concept te komen. VIA Water zit helemaal aan het begin van dat traject. Essentieel hierbij is de vorming van een community voor het delen van kennis tussen de eigenaren vande 60 projecten: van elkaar leren en die kennis delen met de sector zodat anderenhier ook van kunnen profiteren.”

De synergie met PPPsmall is evident: 60 innovatieve PPPs worden geholpen met de ontwikkeling van hun bedrijfsconcepten gesteund in opschalingsen
financieringsstrategieën. Aqua for All verschaft hiervoor werkkapitaalsamen met andere financiers en impactinvesteerders.

Alle in totaal 120 projecteigenaren worden door Aqua for All ondersteund om ervoor te zorgen dat ze hun project duurzaam voort kunnen zetten als de  begeleiding stopt. “We bespreken hunbusinessmodel, wie de klanten zijn en wat de bereidheid is om te betalen. Onze ondersteuning is gericht op opschalingen financiering van projecten, met als doel de projecteigenaar zelfstandig verder te laten gaan.”

Hefboom

Zowel VIA Water als PPP heeft een budget van 10 miljoen euro. Dit geld wordt gebruikt als hefboom om 10 tot 20 miljoen euro extra financiering te werven. Dat sluit aan bij de duurzame doelen van Aqua for All, geeft Ernes aan. “We zijn niet alleen bezig met opschaling van innovatieve projecten, maar ook met slimme financiering ervan. Subsidie is een niet-creatieve manier van financieren. Daar zit geen continuïteit in.

We willen dienstverlening opzetten die zichzelf terugverdient doordat mensen ervoor betalen. Bovendien heeft dat grote sociale impact en waarde. Je bestrijdt armoede, creëert werkgelegenheid, genereert kennis, zorgt voor scholing en reductie van diarree en kindersterfte. Maar bijvoorbeeld ook voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Die sociale impact willen wij zichtbaar maken door middel van voorbeeldprojecten. Ook omdat dit soort effecten financiering kan genereren, bijvoorbeeld via carbon credits waarmee bedrijven de productie van broeikasgassen compenseren.”

Continuïteit

De 60 projecten van VIA Water moeten alle afgesproken activiteiten dit jaar zijn afgerond. Om door te gaan na afloop ondersteunen we deel van de projecten met PPPsmall en @Scale, een initiatief van Aqua for All en WASTE om programma’s op het gebied van water, sanitatie en hygiëne (WASH) op te schalen.

Aqua for All trekt ook lessen uit de projecten. Eén daarvan is dat succes niet alleen afhangt van geld maar vooral van de vaardigheden van de innovator. “Het is daarom belangrijk om partijen met ideeën goed te begeleiden en te adviseren”, aldus Wouters. “Dat is allemaal maatwerk. Ieder project is anders.

We zien dat er behoefte is aan duurzame programma’s en we hopen dat de initiatieven doorgaan. Er is ook in Afrika steeds meer bewustwording en aandacht voor een circulaire economie. Aqua for All heeft daar inmiddels een mooi netwerk in opgebouwd. Veel ondernemers zijn al klaar om op eigen benen te staan.”

Meer weten? Kijk op: www.aquaforall.org

Lees hieronder meer over drie projecten van Aqua for All en VIA Water

Hydroponics Africa: Waterbesparende systemen voor stadslandbouw

Hydroponics Africa is pionier en initiatiefnemer op het gebied van de introductie van verticale tuinbouw voor arme stedelingen in Kenia. De systemen die ze gebruiken werken op water en voedingsstoffen en gebruiken 80% minder water dan de traditionele tuinbouw.

Ze zijn zeer geschikt voor daken, muren en binnenplaatsjes. Zo worden stedelingen in staat gesteld om thuis gezonde groenten en kruiden te telen, waarbij de investering in 8 tot 10 maanden kan worden terugverdiend.

Hydroponics verkoopt niet alleen de systemen en de voedingsstoffen, maar geeft ook trainingen en levert ondersteuning bij de installatie en gewasteelt. Het zijn vooral vrouwen die klant worden. Klanten doen een eerste aanbetaling van 20% en betalen de rest af in maandelijkse termijnen. * Hydroponics kreeg een startsubsidie van VIA Water. Aqua for All coachte het bedrijf vanuit Africa Funded, dat ondernemers in Afrika adviseert en begeleidt.

Dit stelde het bedrijf in staat om vervolgfinanciering te krijgen van USAID en een commerciële investeerder die gezamenlijk een bedrag van US$ 850,000 hebben geïnvesteerd. Dit bedrag wordt gebruikt om de voorinvestering voor nieuwe systemen te dekken.


‘Innovative Sanitation Services Bamako’: waarde toevoegen aan sanitatie

Menselijke uitwerpselen worden in Bamako (Mali) verzameld en getransporteerd door actieve kleine ondernemingen bestaande uit  ‘latrinelegers’. Dit gat in de markt ontstaat doordat de verantwoordelijke lokale autoriteiten niet de mogelijkheden hebben om de sanitatie stromen goed te beheren.

Het legen van de latrines is een baan met grote gezondheidsrisico’s en is moeilijk om uit te voeren: de legers hebben te maken met slecht functionerende vrachtwagens, weinig hygiënische omstandigheden, nauwelijks beschermende kleding en lage winstmarges.

In reactie op deze moeilijke omstandigheden ontwikkelen Protos en Practica alternatieven voor het verzamelen van menselijke uitwerpselen met een startsubsidie van VIA Water. Zij integreren handmatige en geautomatiseerde technieken voor het legen waardoor ook moeilijk te bereiken buurten kunnen worden bediend.

Het project bouwt aan een call center waarmee vraag en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd en de latrinelegers hebben de beschikking over een GPS-app. Hiermee wordt in de gaten gehouden of het afval niet illegaal wordt gedumpt en het is een manier om de technische en financiële prestaties van de legers te monitoren.

De hiermee verzamelde data kunnen vervolgens weer gedeeld worden met publieke en private partijen, waarmee een mogelijke opbrengstenbron ontstaat. Het project maakt kortom de sanitatie keten niet alleen efficiënter maar ook winstgevender.

Meer informatie over de projecten van VIA Water is te vinden op de website: www.viawater.nl/projects


FINISH Mondial

FINISH (Financial Inclusion Improved Sanitation and Health) is een programma dat in 2008 in India gestart is een duurzame sanitatie sector te promoten. Dit doet FINISH door vraag naar sanitatie te stimuleren en micro-financieringsinstellingen stellen als partner van het programma leningen voor sanitatie beschikbaar.

Lokale bedrijven worden tevens opgelijnd om aan de vraag te voldoen waarbij nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd. Het uiteindelijke doel is om de levensomstandigheden van arme huishoudens op het platteland te verbeteren. Inmiddels heeft FINISH de levens van miljoenen mensen in 50 districten in India  verbeterd door hen toegang te geven tot goede sanitaire voorzieningen. Lokale financiering van FINISH is inmiddels meer dan € 100 Miljoen, waarvan € 50 miljoen via micro-financiering.

Naar aanleiding van de successen in India heeft FINISH haar benadering inmiddels naar Kenia uitgebreid, daar hebben financiële partners al meer dan 4 miljoen Euro uitgezet in sanitatie leningen naar huishoudens, bedrijven en scholen. FINISH Mondial is nu bezig met het opzetten van hun programma in verschillende andere landen, te beginnen met Uganda, Ethiopië, Tanzania en Bangladesh.

WASTE, AMREF en Aqua for All zijn partner van FINISH en inmiddels hebben ze meer dan 60 partners waaronder een groot aantal Micro Finance Institutions. De initiële fondsen die FINISH heeft  ontvangen zijn vermeerderd met financiering door veel verschillende partijen, waaronder Indiase en Keniase financiële instellingen die leningen hebben verschaft voor de constructie van toiletten en andere sanitaire voorzieningen.

Lokale en nationale overheden zijn partners in FINISH in het genereren van awareness, alsmede in de verdere opschaling. Dit geheel heeft uiteindelijk geleid tot een financieel duurzaam model.

Lees hier meer over FINISH