Hans Huis in 't Veld
Hans Huis in 't Veld
Boegbeeld Topsector Water

Huis in 't Veld ziet veel exportpotentie in cross-overs. “Een bekend voorbeeld van vernieuwing die is ontstaan uit de grensvlakken van sectoren is offshore wind, op dit moment ontzettend booming. Het doel van alle sectoren is natuurlijk om toepassingen te testen in de praktijk en om innovaties uiteindelijk op de markt te krijgen.”

Samenwerking in cross-overs vergroot die kansen en bevat volgens Huis in ‘t Veld veel potentie. Een ander voorbeeld hiervan zijn volgens hem energiedijken. Bij de Afsluitdijk bijvoorbeeld, vinden experimenten plaats met getijdenenergie en energie-opwekking uit zoet-zoutverschillen in water. “Dat een dijk ons beschermt tegen het water en tegelijkertijd energie kan opleveren is natuurlijk heel bijzonder.”

Exportmarkt

Hij illustreert het succes van cross-overs tussen water en energie met cijfers: “Nederland geldt in Noordwest-Europa inmiddels als vierde land wat betreft geïnstalleerd vermogen voor offshore wind en veertig tot vijftig procent van het onderwerk van windmolens - zoals de fundering - is van Nederlandse makelij. Nederlandse maritieme bedrijven en onderzoeksinstellingen hebben flink aan de weg getimmerd en kunnen nog meer kansen benutten. Er is echt een sterke exportmarkt.”

Meer specifiek schuilt de exportpotentie bijvoorbeeld in getijdenenergie uit laag verval. “Als iets voorspelbaar is, dan is het wel deze energievorm. Na een thuismarkt te hebben gecreëerd waar de technologie kan worden ontwikkeld, kan Nederland deze aanwenden voor veel plekken op de wereld met kleinere getijverschillen, zoals in Azië en Australië. Er zijn enorme stappen te maken. Wel zie ik nog een rol weggelegd voor de overheid. Offshore wind is enorm gesubsidieerd. Ik hoop dat zij meer wilt bijdragen aan de ontwikkeling van andere innovaties. Juist in de cross-overs schuilen meerwaarde en innovaties.”