Hans Oosters

Voorzitter Unie van Waterschappen

U heeft uw keuze gemaakt. Met uw stem voor de Gemeenteraad heeft u invloed op hoe uw dorp of stad de plek blijft waar u met plezier kunt leven en werken. Maar er valt meer te kiezen dat uw directe leefomgeving beïnvloedt.

De waterschappen zorgen dat dijken het water keren, dat er schoon water in de rivieren en beken stroomt, dat uw afvalwater gezuiverd wordt en dat overlast door hoosbuien of aanhoudende droogte zoveel mogelijk wordt voorkomen. Over precies een jaar vragen wij u daarom weer naar de stembus te gaan. U kiest dan ook uw waterschapsbestuur.

Goed waterbeheer is de veranderende omstandigheden net een stapje voorblijven. Een grote opgave in een tijd dat de omstandigheden als gevolg van de klimaatverandering sneller veranderen dan ooit. Naast de bescherming tegen hoogwater krijgen we steeds vaker te maken met schade en overlast die ontstaat door hevige regenval of langdurige droogte. Het is urgent en nodig dat ons land in een rap tempo meer klimaatbestendig wordt ingericht.

De kwaliteit van het oppervlaktewater bewaken vormt een andere uitdaging van formaat. De schade aan het watermilieu als gevolg van gewasbeschermingsmiddelen, microplastics, mest, medicijnresten en talloze nieuw opduikende chemische stoffen uit de industrie is slechts tegen zeer hoge kosten enigszins te beperken. 

De kwaliteit van het oppervlaktewater bewaken vormt een andere uitdaging van formaat.

Waterschappen hebben de kennis en techniek in huis om deze uitdagingen aan te gaan. Maar waterbeheer is meer dan kennis en techniek. Goed waterbeheer vergt keuzes. 

Welk risico op een overstroming vinden wij met elkaar verantwoord? Hoeveel ruimte willen we opofferen voor waterberging? Hoe vaak mag een oogst mislukken als gevolg van langdurige droogte of hevige wateroverlast? Wie betaalt de rekening van het waterbeheer? Welke belangen wegen we mee? Duurzaamheid? Natuur? Recreatie? 

Om de veranderende omstandigheden voor te blijven is het op tijd maken van keuzes essentieel. Dat kan alleen als alle belangen een stem hebben en gewogen worden. Door een gekozen waterschapsbestuur met vertegenwoordigers vanuit de bevolking, bedrijfsleven, agrariërs en natuurterreinbeheerders. Essentieel voor de veelheid aan keuzes die nog zullen moeten worden gemaakt. Voor nu en voor morgen; voor hier en voor de wereld om ons heen.