”Ons bedrijf adviseert op het gebied van de milieutechnologie. Daarnaast faciliteren wij de levering van korrelslib voor anaerobe zuiveringen en produceren wij nutriëntenmengsels en koolstofbronnen voor afvalwater- en luchtzuiveringen.

Wij leveren allround advies op het gehele vlak van de biologische zuiveringsmethoden, inclusief de stromen van en naar de installatie. Het mooie is dat wij in staat zijn om bacteriën heel nuttig werk te laten doen. Daarmee kunnen we van afvalstromen zelfs nog nieuw te gebruiken producten maken. We hebben een groot laboratorium waarin we alle metingen voor onze klanten zelf kunnen uitvoeren.

Er staan ook diverse proefinstallaties. Wij waren in eerste instantie vooral gericht op het bieden van oplossen voor vraagstukken bij klanten. Daarbij ging en gaat het vooral om advisering. Nu leveren we ook fysiek de middelen om de zuivering op gang te brengen. Opure BV heeft in Triqua International BV een nieuw zusterbedrijf erbij gekregen, waardoor het mogelijk wordt onze innovaties in technologische oplossingen om te zetten.

Wij zien afvalwater niet als een probleem, maar juist als kans.

Onze belangrijkste innovatie is dat wij andersom denken. Wij zien afvalwater niet als een probleem, maar juist als kans. Bioplastics maken uit afvalwater bijvoorbeeld. Nog innovatiever is het dat wij humuszuren winnen uit afvalwater. Dit product verkopen als meststof aan landbouwbedrijven.

Vooral in landen als Portugal en Spanje is daar een enorme vraag naar door de uitputting van de landbouwgrond. Het is fijn om dicht bij de heel praktijkgerichte Universiteit van Wageningen te zitten. Studenten die Milieutechnologie studeren kunnen wij prima inzetten. We worden ook actief ondersteund door de gemeente en de provincie. De inzet is echt gericht op het bevorderen van de duurzame, innovatieve industrie.”