Nederland MVO
Versnelling van energietransitie door slimme samenwerking

Versnelling van energietransitie door slimme samenwerking

De interesse in duurzame energie is best groot, maar de drempel om zelf in te stappen blijft voor veel mensen hoog.
LED verlichting is het zuinigst

LED verlichting is het zuinigst

“Wereldwijd komt negentien procent van de energierekening van een gemiddeld huishouden op naam van de verlichting. Moet je nagaan hoeveel je kunt besparen als je alles vervangt voor LED verlichting.”
Hoogwaardige reststoffen door slimme waterontharding

Hoogwaardige reststoffen door slimme waterontharding

Door zuivering van ons drinkwater ontstaan kalkkorrels. Waterbedrijven en kennisinstellingen hebben nieuwe afzetmogelijkheden ontwikkeld voor deze korrels. Luc Palmen, onderzoeker bij KWR Water, legt uit.
De kansen van decentrale waterzuivering

De kansen van decentrale waterzuivering

Kleine hoeveelheden afvalwater zuiveren aan de bron, in plaats van grote hoeveelheden op een centrale plek, vergemakkelijkt de terugwinning van grondstoffen. En daarmee ook de zuivering zelf.
Met Green Deal Energie doen waterschappen er een schepje bovenop

Met Green Deal Energie doen waterschappen er een schepje bovenop

De Unie van Waterschappen en het Rijk ondertekenen op 21 maart de zogenoemde Green Deal Energie.
Energie halen uit afval

Energie halen uit afval

DMT is een innovatief, snel groeiend bedrijf met verschillende vestigingen in Nederland en de USA. Vanuit haar missie om te werken aan een ‘Clear and prosperous future’ ontwikkelt zij technologie waarmee afvalwater uit industriën of gemeenten wordt gezuiverd voor hergebruik, of mest of GFT-afval worden verwerkt tot nieuwe schone energie.
Veel duurzame idee n voor haven Schiedam

Veel duurzame ideeën voor haven Schiedam

Ook het havengebied van Schiedam gaat zich richten op verduurzaming. Dat gebeurt samen met onder meer bedrijven, het Havenbedrijf Rotterdam en omwonenden.
Nederland wordt circulaire hotspot

Nederland wordt circulaire hotspot

Nederland, en de rest van de wereld, moet zich ontwikkelen tot een circulaire economie, een economie waar niets wordt weggegooid en alles wordt hergebruikt.
Streven naar 100 hergebruik

Streven naar 100% hergebruik

Een circulaire economie gaat uit van het sluiten van kringlopen, het maken van producten van herbruikbare grondstoffen en deze zo lang mogelijk blijven gebruiken door onderhoud, reparatie en door gebruik te delen.
Opslagspecialist ontwikkelt vloeibare energie

Opslagspecialist ontwikkelt vloeibare energie

Zuid-Holland stelde medio 2015 2,1 miljoen euro aan subsidie beschikbaar aan mkb-bedrijven die excelleren in innovatieve duurzaamheidsprojecten.  
Een afvalverbrander.

Uniek warmtenet verwarmt woningen en gebouwen

Een warmtenet dat restwarmte van afvalverbranding gebruikt om woningen en gebouwen in Dordrecht te verwarmen. Wethouder Rik van der Linden aan het woord.
E n miljoen elektrische auto s in 2025

Eén miljoen elektrische auto’s in 2025

The New Motion startte zeven jaar geleden als eerste met het aanbieden van laadpunten voor elektrische auto’s. Nu is het bedrijf met meer dan 25 duizend slimme laadpunten de grootste aanbieder.
Drie stappen naar een duurzamere verpakking

Drie stappen naar een duurzamere verpakking

Merken hebben veel keuze als het aankomt op uitvoering en distributie. De keuze voor een duurzame verpakking is niet langer een optie.
Slimme inkoop maakt de cirkel rond

Slimme inkoop maakt de cirkel rond

Voor een circulaire economie moeten we slimmer omgaan met afval, samenwerken in de keten en grondstoffen hergebruiken.
Samenwerking belangrijker dan concurrentie

Samenwerking belangrijker dan concurrentie

Ons land als wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie. Het is de ambitie van MVO Nederland.