Waterbesparing

Hoewel het belang van schoon water dus wereldwijd toeneemt zullen we ook verantwoordelijker om moeten gaan met de grondstoffen waarover we beschikken. Het terugwinnen van grondstoffen en nutriënten uit afvalwater biedt op dit gebied dan ook unieke kansen. Op verschillende plaatsen wordt dit al gerealiseerd en ook waterbesparing is daarmee een feit. Hoewel het water momenteel nog enkel geschikt is voor industrieel gebruik en bijvoorbeeld irrigatie, wordt verwacht dat dit water op termijn ook geschikt zal zijn als drinkwater. 

Verdere ontwikkeling 

Hoewel dit proces al op verschillende plekken gerealiseerd wordt, gebeurt dit enkel op kleine schaal. Om dit verder, en vooral op grote schaal, in de praktijk te kunnen brengen in Nederland, is ontwikkeling nodig. Zo zal er vooral veel tijd, moeite en geld nodig zijn om aanpassingen aan te brengen aan onder andere de infrastructuur. Ook zijn slimme ontwerpen voor diverse systemen nodig om een betaalbare oplossing voor de op grote schaal toepasbare processen te realiseren. Om een zo efficiënt mogelijke start te maken zullen eerst nieuwbouwwijken op de schop genomen worden. Hierbij is het namelijk relatief eenvoudig aanpassingen te maken omdat de investeringen al gepland zijn.

Een tweede punt is dat van het eigenaarschap van waterzuivering. Momenteel ligt het zeggenschap hierover bij de waterschappen en de gemeentes in verband met de riolering. Echter zijn dergelijke processen niet haalbaar voor een enkele gemeente alleen. Hier zouden ook particuliere partijen een rol in moeten nemen. Uiteraard spelen ook de bewoners van de gemeente hierin een rol. Zo zal een individuele stimulans, zoals een lagere waterrekening of een bonussysteem, helpen de bewoners te motiveren en daarmee een begunstigend effect te hebben. Zo zal licht vervuild afvalwater, afkomstig van huishoudelijke handelingen, op termijn hergebruikt kunnen worden.

Terug naar Water
Gerelateerde artikelen