De Green Deal en het klimaatakkoord

De waterschappen hebben al eerder met het Rijk een klimaatakkoord gesloten. De doelen van dit klimaatakkoord komen neer op het genereren van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, het afstappen van aardgas, schoner transport en het limiteren van de CO2 uitstoot in de industriesector. Dit sluit op zijn beurt weer goed aan op de Europese Green Deal die streeft naar het efficiënter gebruiken van hulpbronnen door over te schakelen op een schonere economie, en het terugdringen van vervuiling om op die manier de biodiversiteit te herstellen. De waterschappen bieden de nodige ondersteuning in deze doelen door de CO2 uitstoot te reduceren. Zij streven ernaar energie zuiniger en efficiënter te werken. Ook is het doel deels zelfvoorzienend te werken met duurzame opwekking. 

Hier wordt nog een schepje bovenop gedaan. Doordat de terreinen van de waterschappen veelal afgelegen liggen zijn deze hiervoor uitermate geschikt hiervoor. Zo zijn opties als warmtewinning bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en koudewinning uit oppervlaktewater vooraanstaand in dit project.

Duurzame doelen behalen

Om de doelen uit zowel het klimaatakkoord als de Europese Green Deal te behalen is het van belang dat belemmeringen weggenomen zullen worden. Het Rijk staat hierbij voor de keus om wettelijke hindernissen te verminderen of volledig te laten verdwijnen. Denk hierbij aan de restricties bij het plaatsen van windmolens. Echter is het ook van belang dat er stimulerende maatregelen getroffen zullen worden om niet alleen minder energie te verbruiken maar ook om de juiste middelen te gaan gebruiken zodat voornamelijk duurzame energieproductie het verbruik kan dekken. 

Een aspect dat al is ingezet, is de lancering van de Digitale Energiekaart. Deze kaart is bedoeld om van elkaar te kunnen leren. Zo biedt deze kaart een overzicht van alle initiatieven die en projecten om de duurzame doelen te behalen binnen de waterschappen. Niet alleen de 21 waterschappen krijgen hierdoor inzicht in elkaars projecten, maar ook gemeenten, provincies en organisaties kunnen hiervan leren.
 

Terug naar Water
Gerelateerde artikelen