Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen zorgen voor schone, hernieuwbare energie door licht om te zetten naar elektriciteit. Theoretisch gezien is de naam zonnepanelen niet helemaal juist, want zonnepanelen hebben niet noodzakelijk zon nodig om energie te produceren. Dat kan ook als het slecht weer is of als het bewolkt is, maar dan leveren ze vanzelfsprekend minder energie.

Er zijn twee types zonnepanelen die elk hun eigen specifieke methode hebben om energie op te wekken, te verwerken en nadien ofwel op te slaan, ofwel door te geven aan een installatie die ze kan gebruiken. Beide soorten zonnepanelen zijn beschikbaar op de markt. Er zijn de zonnecollectoren en de fotovoltaïsche zonnepanelen. Die twee soorten zonnepanelen hebben een verschillende manier van werken, maar zien het bijna hetzelfde uit.

Zonnecollectoren

Zonnecollectoren zijn zonnepanelen waar een leiding met een vloeistof door loopt. De zonnepanelen vangen de zonnestralen op en geven zo de warmte af aan de vloeistof in de leiding. In de leiding kunnen verschillende vloeistoffen zitten, maar de meest frequente vloeistof die we erin terugvinden is toch water. Het opgewarmde water kan verschillende bestemmingen krijgen. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken voor een zwembad, of voor de sanitaire voorzieningen in huis. Bovendien kan het gebruikt worden door andere installaties die het op hun beurt gebruiken om energie of warmte op te wekken.

Fotovoltaïsche zonnepanelen

De fotovoltaïsche zonnepanelen zijn panelen die echt stroom opleveren. Deze zonnepanelen lijken op zonnecollectoren, maar het verschil bevindt zich onder de panelen. Achter de plaat die de zonnestralen absorbeert zitten twee lagen silicium waartussen onder invloed van licht een elektrische stroom gaat lopen. Deze soort zonnepanelen benutten het zonlicht of het daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. De opgewekte stroom kan ofwel aan het lichtnet geleverd worden wat een netgekoppeld systeem heet ofwel in accu’s opgeslagen worden –voor bijvoorbeeld verlichting of communicatiesystemen op afgelegen plekken- of kan direct gebruikt worden om bijvoorbeeld een pomp aan te drijven –dat heet dan een autonoom systeem-. De stroom kan ook teruggeleverd worden aan het stroomnet. Dat laatste is interessant omdat je in dat geval via de elektriciteitsleverancier een contract kan afsluiten waarbij je een vergoeding ontvangt voor de bijdrage aan groene stroom. Op die manier kan je je investering sneller terugwinnen.

Achtercontactcel

Een speciaal soort zonnepaneel, de achtercontactcel, is met zijn esthetische kwaliteit bijzonder geschikt voor zichtbare architecturale toepassingen. Dat soort zonnepaneel dankt zijn naam aan het feit dat de elektrische contacten zich op de achterkant van het paneel bevinden en dat de voorkant een nauwelijks zichtbaar metalen raster heeft, zonder de storende dubbele metaalstroken. Dat heeft als resultaat een grotere bruikbare oppervlakte van de cellen en dus een grotere hoeveelheid geleverde stroom.

Terug naar Zonne energie
Gerelateerde artikelen